Czym jest GMO?

Polska wolna od GMO

Czym jest GMO?

Polska wolna od GMO

Polska wolna od GMO – aktualności

W dobie mediatyzacji, kiedy każde pojedyncze zagadnienie jest analizowane i przetwarzane pod wieloma różnymi względami, temat GMO zdaje się być nieprzerwanie aktualny. Może to dziwić, albowiem podobnych informacji jest przecież bardzo wiele i wszystkie one ostrzegają nas o kolejnych zagrożeniach wynikających z różnego rodzaju działań. Zagadnienie GMO stało się jednak kwestią nie tyle priorytetową, co ważną, etyczną, tudzież wartościową. W Polsce obowiązuje, co prawda, usankcjonowany prawnie zakaz uprawy modyfikowanych genetycznie roślin. Owszem, pojawiały się plany zmian ustawodawstwa w tym zakresie i próby forsowania opinii o dostosowaniu polskich standardów do wymogów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej, gdzie GMO jest dozwolone (UE dopuszcza produkcję modyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810). Takiego rozwoju wydarzeń w Polsce domagała się między innymi Komisja Europejska, albowiem traktowano to jako akt niezgody wobec wymogów zawartych w międzynarodowych umowach, a także gest odcięcia się od postanowień międzynarodowych i zwrot ku zacofaniu ekonomicznemu. Konflikt ten zakończył się na drodze sądowej, gdyż nie było żadnych innych możliwości dojścia do jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie.

Polska zwyciężyła w dość długim oraz rozległym procesie przed Sądem Unii, mającym swoją siedzibę w Luksemburgu, a także zachowała możliwość stosowania prawa o zakazie uprawy roślin genetycznie modyfikowanych (GMO) na terenie kraju. W wyniku sporu prawnego i ciągłych postronnych wątpliwości, dotyczących istoty, a także wartości tego zagadnienia, ostatecznie Komisja Europejska zaakceptowała fakt posiadania odrębnego stanowiska i zdecydowała się na nadanie autonomii państwom członkowskim, w kwestii decydowania o stosowaniu upraw genetycznie modyfikowanych na ich terytorium. Wobec tego rolnicy w Polsce nie mają pozwolenia na produkcję genetycznie modyfikowanych roślin, natomiast na polskim rynku owe produkty się znajdują – co więcej – ich liczba oraz zasięg stale rośnie. Na to nie ma jednak pełnej zgody, albowiem zdecydowana większość społeczeństwa nie toleruje zatruwania polskiego rynku i powodowaniea nieodwracalnych, negatywnych zmian dla ich organizmów, a także organizmów ich bliskich.

Wynikami tej niezgody są liczne protesty, pikiety, spoty reklamowe, banery, które mają na celu uświadomienie społeczeństwa o truciźnie, którą wspiera i na której zakup się decyduje. Jedną z form manifestacji, był protest ogłoszony pod nazwą „Wszyscy SOLIDARNIE”, w którym rolnicy oraz konsumencie zebrali się pod Pałacem Prezydenckim i wspólnie wyrazili swój jawny sprzeciw (WETO) wobec ustawy o GMO. Projekt obecnej Ustawy o GMO jest bowiem całkowicie niezgodny z obowiązującą od 1997 roku Konstytucją Rzeczypospolitej i narusza on wszystkie możliwe przepisy, mające chronić ludzkie zdrowie, życie oraz środowisko naturalne i biologiczne uwarunkowania. Projekt tej ustawy jest ponadto zaprzeczeniem niedawnej deklaracji rządu, o poszanowaniu dla tradycji i natury, a także o braku zgody na jakąkolwiek produkcję upraw genetycznie modyfikowanych w Polsce („Polska ma być krajem wolnym od GMO”).

Pamiętajmy, że aż 68% Polaków nie godzi się na to, aby na terenie ich kraju produkowano żywność genetycznie modyfikowaną i nie wyraża zgody, na zmianę ustawy tego zakazującej. Zezwolenie na prowadzenie upraw GMO w Polsce, spowodowałoby bowiem: nieodwracalne oraz stałe skutki zdrowotne dla całego narodu oraz przyszłych pokoleń (np. w formie mutacji genetycznych, chorób wrodzonych, upośledzeń etc.), katastrofalne w skutkach szkody dla całego środowiska naturalnego, jak również biologicznych uwarunkowań strukturalnych, pozbawienie Polski suwerenności (niezależności, dowolności) żywieniowej, eliminację Polski z piedestału na europejskim rynku zdrowej, nieprzetworzonej, pełnowartościowej oraz najwyższej pod względem jakościowym marki żywnościowej, brak rynków zbytu na żywność produkowaną w Polsce, upadek rangi i wartości polskiego rolnictwa, a także jego całkowite unicestwienie, poprzez dewastację przemysłu rolno-spożywczego.

Jak widać jest to ogromnie ważne, aby Polska nie pozwoliła na zaprzepaszczenie swojej tradycji, której fundamentem stało się rolnictwo, naturalne środowisko i biologiczny spokój. Jest to kwestia, przede wszystkim wartościująca, albowiem opiera się o ludzkie życie. W momencie udzielenia zgody na produkcję genetycznie modyfikowanych roślin, odbierzemy sobie możliwość normalnej egzystencji, albowiem np. pozbawione wszelkich właściwości odżywczych, witamin, minerałów, makro i mikro elementów warzywa oraz owoce, będą powodowały liczne niedobory, których nie będziemy w stanie uzupełnić bez wdrożenia suplementacji, poza tym wypełniona chemią żywność wpłynie katastrofalnie na wygląd naszej skóry, włosów, paznokci, a także na pracę narządów wewnętrznych, uwarunkowania, genetykę i długość życia.

Naszą inicjatywe wspierają:

MUSCLE ZONE

SPALACZE.PL